Termenii si Conditiilor Generale de utilizare ale site-ului www.ciupi.md

 

Cuprins:

1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

2. Conditii generale de utilizare

3. Drepturi de autor asupra ofertelor publicate

4. Securitate

5. Definitii

6. Ofertele promovate pe site-ul Ciupi.md

7. Accesul la ofertele Ciupi.md

8. Conduita Utilizatorului

9. Notificari pentru utilizatori

10. Monitorizare

11. Returnarea Voucherelor

12. Copyright si Marci Înregistrate

13. Politicile Dreptului De Autor

14. Revizuirea acestor Termeni si Conditii


1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

 • Utilizînd acest Site, dumneavoasta (denumit în continuare „Utilizator/client” sau „User”) sunteti de acord cu Termenii si Conditiile pe care Ciupi.md (denumit în continuare „Ciupi”) le pune la dispozitie. Daca nu sunteti de acord cu termenii ÅŸi condiÅ£iile acestui site va rugăm să nu utilizaÅ£i acest site.
 • Prezentul document/acord stabileÅŸte termenii ÅŸi condiÅ£iile generale de utilizare ale site-ului Ciupi ÅŸi de achiziÅ£ionare a produselor/serviciilor ofertate, de către orice Client sau Utilizator, în lipsa unui acord special dintre aceÅŸtia ÅŸi Ciupi.


2. CondiÅ£ii generale de utilizare  

 • Folosind/utilizînd acest site, Utilizatorul/clientul este de acord să respecte toÅ£i Termenii ÅŸi CondiÅ£iile care se găsesc aici. Dreptul de utilizare a acestui site este rezervat personal Utilizatorului/clientului ÅŸi nu este transmisibil altei persoane sau entităţi. Utilizatorul este responsabil pentru protejarea parolelor Utilizatorului, dacă există. Utilizatorul a luat la cunoaÅŸtere că, deÅŸi Internetul este adesea un mediu sigur, există întreruperi sau probleme care Å£in de serviciile de internet care sunt în afara puterii Ciupi, iar Ciupi nu poate fi găsit responsabil pentru orice pierderi de date în timpul transmiterii informaÅ£iilor pe Internet. DeÅŸi obiectivul Ciupi este să facă situ-ul să fie accesibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămînă, situ-ul ar putea fi indisponibil din cînd în cînd pentru orice motiv, incluzând – fără să limiteze la – mentenanţă ÅŸi verificări tehnice. ÎnÅ£elegeÅ£i ÅŸi aÅ£i luat la cunoÅŸtinţă că din cauza circumstanÅ£elor, fie ele în afara sau în puterea Ciupi, accesul la site poate fi întrerupt, suspendat sau terminat la un moment dat.

 

 • Utilizatorul foloseÅŸte site-ul pe riscul propriu, Ciupi fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaÅ£iilor de pe site. InformaÅ£iile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului. Ciupi nu vinde produsele, pachetele sau serviciile afiÅŸate pe site, ci pur ÅŸi simplu pune la dispoziÅ£ie pagina de internet www.ciupi.md ÅŸi subpaginile aferente către diverÅŸi parteneri-ofertanÅ£i --  comercianÅ£i/furnizori/operatori de pachete/servicii/produse. Site-ul www.ciupi.md este un site ce oferă servicii de publicitate cu titlu gratuit. De aceea Utilizatorul trebuie sa înÅ£eleagă faptul că prin cumpărarea unui pachet/serviciu/produs afiÅŸat pe www.ciupi.md, va cumpăra de fapt de la diverÅŸi Parteneri-ofertanÅ£i/comercianÅ£i ce sunt indicaÅ£i cu toate datele de contact în secÅ£iunea „LocaÅ£ie”(detalii ale companie) imediat sub descrierea Ofertei, comercianÅ£ii/furnizori/operatori -- parteneri-ofertanÅ£i diferă de la o ofertă la alta.

 

 • Prin prezenta, se înÅ£elege că aveÅ£i vîrsta legală de minimum 18 ani pentru a putea utiliza acest site. Dacă aveÅ£i însă peste 16 ani dar încă nu aÅ£i împlinit 18 ani, puteÅ£i folosi situ-ul cu acordul părinÅ£ilor dumneavoastră sau a tutorelui legal care este de acord cu Termenii ÅŸi CondiÅ£iile acestui site. Nimeni cu vîrsta mai mica de 16 ani nu are voie să folosească acest site.

 

 • Prin înregistrare Utilizatorul declară pe propria răspundere ca îndeplineÅŸte toate condiÅ£iile enunÅ£ate ÅŸi accepta termenii ÅŸi condiÅ£iile generale. Utilizatorul/clientul foloseÅŸte site-ul pe riscul propriu, Ciupi fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaÅ£iilor de pe site. 


3. Drepturi de autor asupra ofertelor publicate

 • Prin publicarea ofertelor pe site-ul www.ciupi.md, partenerul-ofertant de pachet/serviciu/produs acordă dreptul de publicare a lor on-line către Ciupi. Nu aveÅ£i permisiunea să comercializaÅ£i, redistribuiÅ£i sau reproduceÅ£i aceste materiale, nici să le decompilaÅ£i sau modificaÅ£i structura fără acordul prealabil scris al Ciupi. Partenerul-ofertant de pachet/serviciu/produs este singurul responsabil pentru deÅ£inerea tuturor avizelor, licenÅ£elor, autorizaÅ£iilor, drepturilor de autor, avizelor sau orice alt act necesar pentru a pune în vînzare produsele/serviciile/pachetele descrise în ofertă. Ciupi nu vinde produsele/serviciile/pachetele prezente în ofertele de pe site, ci pune la dispoziÅ£ie platforma www.ciupi.md partenerului pentru vînzarea produselor/serviciilor/pachetelor respective direct către utilizatorul sau clientul final. Toată responsabilitatea privind provenienÅ£a, calitatea, formalităţile necesare pentru a pune în vînzare produsele/serviciile/pachetele prezente pe site, conÅ£inutul ofertei, termenii ÅŸi condiÅ£iile, textele ÅŸi imaginile aferente, revine partenerului-ofertant Ciupi care a publicat oferta. Prin utilizarea site-ului utilizatorii, clienÅ£ii sau orice alte terÅ£e persoane înÅ£eleg că nu pot atrage răspunderea Ciupi pentru produsele/serviciile/pachetele prezente pe site, modul lor de prezentare sau eventuale presupuse încălcări ale drepturilor de autor privind conÅ£inutul sau imaginile ofertelor, iar în cazul în care constată prezenÅ£a unor date ce le aduc vreun prejudiciu de orice natură vor contacta direct partenerul-ofertant al Ciupi care a postat oferta, pentru a solicita modificarea conÅ£inutului ofertei.


4. Securitate 

 • La utilizarea site-ul sunteÅ£i răspunzător pentru asigurarea confidenÅ£ialităţii datelor referitoare la contul dumneavoastră de acces (nickname de utilizator ÅŸi parola) ÅŸi sunteÅ£i de acord să vă asumaÅ£i întreaga responsabilitate pentru activităţile/acÅ£iunile desfăşurate pe site cu contul ÅŸi parola dumneavoastră. În cazul în care confidenÅ£ialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veÅ£i notifica imediat Ciupi pentru a bloca accesul la cont ÅŸi a vă genera cît mai rapid unul nou. 
 • Efectuarea de operaÅ£iuni neautorizate ca utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaÅ£ii în vederea comercializării lor, blocarea accesului ÅŸ.a.m.d asupra acestui site vor fi pedepsite conform legii.


5. DefiniÅ£ii:

 

Conţinutul Site-ului:

 • informaÅ£iile existente pe site-ul www.ciupi.md, care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament care permite aceste operaÅ£iuni;
 • conÅ£inutul oricărui e-mail trimis clienÅ£ilor sau utilizatorilor săi de către Ciupi, prin orice mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaÅ£ie transmisă, prin orice mijloc de comunicare, de către un angajat al Ciupi;
 • informaÅ£ii legate de produsele, pachetele, serviciile ÅŸi/sau tarifele practicate de terÅ£ii cu care Ciupi are încheiate contracte de parteneriat (partenerul-ofertant de pachet/serviciu/produs);

 

Partenerul-ofertant de pachet/serviciu/produs al Ciupi:

 • persoana juridica – comerciant/furnizor/operator, titular al produselor/serviciilor/pachetelor ofertate pe site-ul ciupi.md;

 

Cumpărător:

 • orice persoana fizică ÅŸi / sau juridică, care lansează o comanda pe site.

 

Utilizator:

 • orice persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care obÅ£ine acces la ConÅ£inutul site-ului, în baza unui acord de utilizare între Ciupi ÅŸi acesta ÅŸi care necesita crearea ÅŸi utilizarea unui Cont.

 

Cont:

 • ansamblul format dintr-o adresa de e-mail, nickname-ul ÅŸi o parola care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricÅ£ionate ale site-ului, prin care se face accesul la ConÅ£inutul Site-ului.

 

Client:

 • Persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are acces la ConÅ£inutul site-ului.

 

Comanda de produse/pachete/servicii:

 • OperaÅ£iunea de lansare a unei cereri de cumpărare, din partea cumpărătorului. Prin lansarea comenzii, cumpărătorul declara ca a acceptat implicit termenii ÅŸi condiÅ£iile generale.

 

Oferta:

 • Oferirea spre vînzare a unui anumit produs, pachet sau serviciu determinat ÅŸi individualizat, prin caracteristicile sale, în limita stocului, căreia i se aplică termenii voucherului.
 • Cumpăratorul trebuie sa respecte instrucÅ£iunile de utilizare în conformitate cu termenii menÅ£ionaÅ£i în conÅ£inutul voucherului,  aflat pe pagina fiecărei oferte.

 

Voucherul:

 • Voucherul va avea următorul conÅ£inut: „PromoÅ£ia zilei”, datele companiei ale partenerului-ofertant de pachet/serviciu/produs, un număr de identitate al utilizatorului, cod voucher, perioada de valabilitate a voucherului, datele de contact la care utilizatorul/cumpărătorul îÅŸi poate ridica produsul sau serviciul ÅŸi statutul tranzacÅ£iei (achitat), la iniÅ£iativa Ciupi pot fi suplinite voucherile cu date suplementare.
 • Voucherul valid reprezintă UNICA remuneraÅ£ie a site-lui Ciupi. Pentru publicarea /promovarea pachetelor/serviciilor/produselor, plasate la solicitarea partenerilor-ofertanÅ£i de produse/servicii, nu este percepută nici o taxă, taxa produsului fiind achitată direct de către utilizator partenerului-ofertant. Voucherul permite Utilizatorului în baza sa, achiziÅ£ionarea serviciului/produsului conform promoÅ£iei publicate/promovate de la partenerul-ofertant, în lipsa voucherului utilizatorul nu va putea beneficia de reducerea menÅ£ionată în ofertă. (publicarea/promovarea produselor/serviciilor partenerului-ofertant pe site-ul ciupi.md este gratuită).

 

Newsletter/Alerta:

 • Mijlocul de informare periodic, transmis de Ciupi doar clienÅ£ilor/utilizatorilor săi, avînd acordul acestora în prealabil, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor ÅŸi/sau promoÅ£iilor în desfăşurare.

 

Bonus Ciupilei:

 • Cu referire la receptionarea bonusului Ciupilei, nu se va aloca in cazul in care dvs abuziv ve-ti crea  1,2 sau mai multe account-uri cu aceeasi adresa IP (de la acelasi calculator), cu scopul de a castiga mai multi Ciupilei.


6. Ofertele promovate pe site-ul Ciupi.md

 • Ofertele promovate de Ciupi oferite de către partenerii (prestatorii-ofertanÅ£i) Ciupi, situaÅ£ie în care. Comerciantul/Prestatorul-ofertant de pachet/serviciu/produs, partener al Ciupi îÅŸi asumă întreaga responsabilitate cu privire la conformitatea acestor produse/servicii/pachete, iar orice reclamaÅ£ie ulterioara trebuie adresata direct acestor parteneri. 
 • Denumirea Comerciantului/Prestatorului partener ÅŸi informaÅ£iile de contact ale acestuia se regăsesc la finalul fiecărei oferte.


7. Accesul la ofertele Ciupi.md 

 • Este permis accesul oricărui Utilizator ÅŸi/sau Client care poseda sau îÅŸi creează un Cont pe site-ul www.ciupi.md
 • Ciupi îÅŸi rezervă dreptul de a limita accesul la serviciile sale ÅŸi de a ÅŸterge Contul oricărui Utilizator ÅŸi/sau Client, în cazul justificat în care consideră accesul ÅŸi existenÅ£a Contului ar putea prejudicia în vreun fel societatea.
 • Ciupi va publica pe site informaÅ£ii despre produsele, serviciile ÅŸi/sau promoÅ£iile sale respectiv ale oricărui alt terÅ£ cu care are încheiate contracte de parteneriat/intermediere/colaborare, conform definirii de la punctului 6 al prezentului acord.  Ofertele promovate pe site-ul www.ciupi.md, sunt valabile într-o anumita perioadă ÅŸi în limita stocului disponibil.


8. Conduita Utilizatorului 

 • Utilizarea ÅŸi toate procesele interactive desfăşurate pe site trebuie să fie în concordanţă cu aceÅŸti Termeni ÅŸi CondiÅ£ii. DeÅŸi suntem de acord ÅŸi încurajam interactivitatea pe site-ul nostru, insistăm ÅŸi cerem tuturor Utilizatorilor/clienÅ£ilor noÅŸtri să se abÅ£ină de la toate activităţile care au legătură cu acest site, care au scopuri atinse altfel decît în mod legal. Utilizatorul/clientul nu va posta sau transmite prin acest site materiale care incalcă în orice fel drepturile celorlalÅ£i utilizatori/clienÅ£i, sau material care este ilegal, ameninţător, abuziv, fals, care nu respectă drepturile de autor, vulgar, obscen, profan sau în alt fel respingător, care poate încuraja conduita care ar putea fi interpretata ca activitate criminală, poate ofensa minorităţile care încalcă orice lege sau care, fără acordul Ciupi, obÅ£inut în scris în prealabil, conÅ£ine publicitate sau alte informaÅ£ii legate de produse sau servicii. Orice conduită a User-ului (utilizatorului/clientului) care la discreÅ£ia exclusivă a site-lui Ciupi încalcă drepturile sau nu permite oricărui alt User să folosească site-ul este strict interzisă. Utilizatorul/clientul nu va utiliza acest site pentru a încuraja sau face solicitări comerciale, religioase, politice sau pentru a face solicitări necomerciale, incluzînd – fără a se limita la, solicitarea Utilizatorilor site-ului să devină utilizatori ale altor servicii (fie că sunt servicii online sau nu) care sunt în competiÅ£ie directă/indirectă cu cele furnizate de către Ciupi.md.    Aceste prevederi se aplica în mod egal ÅŸi există pentru beneficiile Ciupi.md, partenerii săi (prestatorii-ofertanÅ£i de pachet/serviciu/produs), ComercianÅ£ii ÅŸi pentru terÅ£i, ÅŸi toÅ£i vor avea dreptul să folosească ÅŸi să întărească aceste prevederi în mod direct sau din partea lor.

 

Notificări pentru utilizatori:

 

Ca utilizator/client, înÅ£elegeÅ£i ÅŸi sunteÅ£i de acord cu următoarele responsabilităţi:

 • să furnizaÅ£i date adevărate, exacte ÅŸi complete despre dumneavoastră;
 • să menÅ£ineÅ£i ÅŸi înnoiÅ£i, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte ÅŸi complete.

 

Ca utilizator/client, vă asumaţi obligativitatea de a nu face următoarele:

 • să publicaÅ£i materiale care conÅ£in viruÅŸi sau alte programe cu intenÅ£ia de a distruge acest sistem sau orice informaÅ£ie care este parte componentă a acestui sistem;
 • să publicaÅ£i materiale cu drept de autor, dacă nu sunteÅ£i autorul sau dacă nu aveÅ£i permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 • să publicaÅ£i materiale obscene, defăimătoare, de ameninÅ£are sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informaÅ£ii interzise de prevederile legale în vigoare;
 • să publicaÅ£i o imagine sau o afirmaÅ£ie care contravine normelor legale în vigoare.

 

Accesînd formularul de înregistrare – „creare cont” în vederea participării la diverse acÅ£iuni (de informare, promoÅ£ionale, publicitare, de divertisment etc) organizate de către Ciupi, declaraÅ£i că sunteÅ£i de acord cu următoarele:

 • să respecte termenii ÅŸi condiÅ£iile de utilizare al prezentului sait;
 • datele pentru să fie utilizate pe o perioadă nedeterminată, precum ÅŸi în vederea unor contactări ulterioare;
 • să primiÅ£i din partea Ciupi diverse materiale publicitare, de informare, propuneri ÅŸi invitaÅ£ii de participare la diverse activităţi ale ofertelor publicate, precum ÅŸi la serviciul de tip newsletter (primeÅŸte noutăţi prin e-mail).

 

 • Utilizatorii site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaÅ£ii cu privire la conÅ£inutul ÅŸi structura site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cît conÅ£inutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaÅ£a privată, drepturile de proprietate intelectuală ale ciupi.md sau ale unor terÅ£e părÅ£i ÅŸi care nu conÅ£in viruÅŸi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanÅ£, mailinguri în masă sau orice altă formă de spam. Nu puteÅ£i folosi o adresă de e-mail falsă sau să impresionaÅ£i o altă persoană sau entitate. Ciupi.md îÅŸi rezervă dreptul, dar nu ÅŸi obligaÅ£ia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaÅ£ie transmisă.
 • Utilizatorul/clientul înÅ£elege ÅŸi acceptă faptul că ofertele prezentate pe site au termeni ÅŸi condiÅ£ii specifice, prezentate pentru fiecare ofertă în parte plasată pe site-ul ciupi.md. Utilizatorul este de acord ca înainte de a achiziÅ£iona o ofertă, citeÅŸte, îÅŸi exprimă acceptul termenilor ÅŸi condiÅ£iilor ofertei respective, ÅŸi este de acord că dacă nu le respectă în parte sau totalitate, se poate regăsi în situaÅ£ia de a nu putea beneficia de promoÅ£ia menÅ£ionată în voucher. Unul dintre cele mai importante aspecte se refera la perioada de valabilitate a voucherului. Utilizatorul va avea în vedere să se prezinte la ofertant în termenul de valabilitate al voucherului, iar daca sunt mai multe ÅŸedinÅ£e în oferta respectivă îÅŸi va programa ÅŸedinÅ£ele astfel încît să se încadreze pînă la ultima ÅŸedinţă în termenul de valabilitate oferit, altfel există posibilitatea de a nu beneficia parÅ£ial/integral de serviciile achiziÅ£ionate fără a putea solicita returnarea banilor. Totodată un aspect extrem de important îl reprezintă faptul ca fiecare ofertă în parte aparÅ£ine unui partener-ofertant de pachet/serviciu/produs, ce este înregistrat fiscal în mod distinct ÅŸi care nu are alta legătură cu Ciupi decît un contract de publicitate (intermediere) ÅŸi prestări servicii prin care platforma online Ciupi.md este pusă la dispoziÅ£ie conform termenilor contractuali cu titlul gratuit. În acest sens este de notat ÅŸi considerat înÅ£eles de către utilizator/client faptul că produsele/pachetele/serviciile achiziÅ£ionate de pe acest site sunt achiziÅ£ionate în fapt de la partenerul-ofertant de pachet/serviciu/produs distinct menÅ£ionat în fiecare ofertă în parte ÅŸi nu de la Ciupi – deÅ£inătoarea site-ului Ciupi.md. Prin achiziÅ£ionarea ofertei de pe Ciupi.md, utilizatorul achită produsele/serviciile direct ofertantului aÅŸa cum este el descris în ofertă, iar achiziÅ£ionarea ofertei implică în momentul plaÅ£ii semnarea unui contract electronic cu termenii ÅŸi condiÅ£iile afiÅŸate în cadrul ofertei, ÅŸi care vor fi întocmai descrise pe voucherul ce îi va fi emis utilizatorului. Acest contract poate fi suplimentat în anumite cazuri cu un contract adiÅ£ional ce va fi încheiat între utilizator ÅŸi partenerul-ofertant (de pachet/serviciu/produs), cu condiÅ£ia să fie specificată necesitatea acestui lucru în cadrul ofertei. Utilizatorul va primi din partea partenerului-ofertant bonul fiscal sau factura fiscală. Toate obligaÅ£iile legale în ceea ce priveÅŸte obÅ£inerea licenÅ£elor, autorizaÅ£iilor ÅŸi avizelor necesare pentru comercializarea produselor ÅŸi serviciilor afiÅŸate în ofertele Ciupi.md revin partenerilor-ofertanÅ£i (de pachet/serviciu/produs) în cauza, iar Ciupi.md nu îÅŸi asumă răspunderea pentru eventuale încălcări ale legii sau nerespectări ale cerinÅ£elor de avizare/autorizare/licenÅ£iere ce ar putea să le întîmpine un ofertant ce apare pe site-ul Ciupi.md la un moment dat.


10.  Monitorizare

 • Ciupi are dreptul, dar nu ÅŸi obligaÅ£ia, de a monitoriza conÅ£inutul site-urilor tot timpul, incluzînd forumuri, mesaje personale numit în continuare ca parte a site-ului, pentru a determina dacă se respectă Termenii acestui acord ÅŸi oricare alte reguli de utilizare stabilite de Ciupi.md, ÅŸi de asemenea pentru a verifica dacă este respectată litera legii, sau pentru a răspunde cerinÅ£elor din partea organelor competente de stat. Fără a limita la următoarele, Ciupi.md îÅŸi rezervă dreptul, fără a avea obligaÅ£ia, de a scoate orice material pe care Ciupi, la discreÅ£ia sa, consideră că este în neconcordanţă cu prevederile prezente aici sau în orice alt fel asemănător.


11.  Returnarea Voucherelor

 • În cazul în care Userul (utilizatorul) care a achiziÅ£ionat un Voucher doreÅŸte să renunÅ£e la cumpărare poate să o facă fără penalităţi, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul achitării voucherului de pe site-ul ciupi.md. Utilizatorul necesită să expedieze un email pe : info@ciupi.md, indicînd motivul returnării ÅŸi costul voucherului, taxa achitată va fi returnată în contul ciupi.md al utilizatorului ÅŸi poate fi utilizată spre cumpărare altui voucher nou.  


12.  Copyright si Mărci Înregistrate

 • Tot conÅ£inutul prezent în site, este proprietatea exclusiva Ciupi.md, sau este folosit cu permisiunea expresă a posesorului Mărcii Înregistrate. COPIEREA, DISTRIBUIREA, TRANSMITEREA, POSTAREA, FOLOSIREA LINK-URILOR SAU MODIFICAREA SITE-ULUI FÄ‚RÄ‚ PERMISIUNEA ÎN SCRIS A CIUPI.MD ESTE STRICT INTERZISÄ‚. 
 • Orice violare a acestui acord poate rezulta în încălcarea copyright-ului, a mărcii înregistrate sau a oricărei alte proprietăţi intelectuale iar Userul (utilizatorul/clientul) poate fi tras la răspundere, conform Legii nr. 139 din  02.07.2010, revizuita si completata.
 • Site-ul conÅ£ine material protejat de legea drepturilor de autor, mărci înregistrate sau alte materiale înregistrate, incluzînd, fără a  se limita la, text, programe software, fotografii, video-uri, grafică, muzică ÅŸi sunet ÅŸi tot conÅ£inutul site-ului este protejat de legea drepturilor de autor. Ciupi.md are dreptul să selecteze, coordoneze, aranjeze ÅŸi să promoveze astfel de materiale. Utilizatorul/clientul nu are dreptul să modifice, să posteze, să participe în transferul sau vînzarea, să creeze variante derivate ale, sau în orice fel să exploateze conÅ£inutul parÅ£ial sau în totalitate lansat pe sait. Utilizatorul/clientul nu are voie să descarce, printeze ÅŸi /sau salveze materialul protejat pentru uzul personal al altui Utilizator (user). 
 • Decît dacă este specificat în mod expres, nu este permisă copierea, redistribuirea, retransmiterea, publicarea sau exploatarea comercială a materialului descărcat fără acordul Ciupi.md sau acordul deÅ£inătorului drepturilor de autor. Dacă copierea, redistribuirea sau publicarea materialului înregistrat este permisă, schimbarea sau ÅŸtergerea atribuÅ£iilor autorului nu vor fi permise. Utilizatorul a luat la cunoÅŸtinţă ca nu-i este permis să-ÅŸi asume drepturi de autor prin descărcarea materialului protejat prin legea drepturilor de autor.


13.  Politicile Dreptului De Autor 

 

Ciupi.md îÅŸi rezervă dreptul să înceteze acest acord cu oricare dintre Userii (utilizatorii) care încalcă în mod repetat drepturile terÅ£ilor în cazul în care sunt primite reclamaÅ£ii de la deÅ£inătorii drepturilor de autor sau de la reprezentaÅ£ii acestora. Fără a limita următoarele, dacă credeÅ£i ca există material care intră sub incidenÅ£a drepturilor de autor ÅŸi a fost copiat sau postat din / pe site încălcînd drepturile de autor, veÅ£i furniza Ciupi.md următoarele informaÅ£ii:

 • O semnătură fizica sau electronica a persoanei autorizate să acÅ£ioneze în numele DeÅ£inătorului Drepturilor de autor
 • Identificarea ÅŸi localizarea materialului din site
 • O declaraÅ£ie scrisă din partea dumneavoastră din buna credinţă prin care credeÅ£i ca există material folosit în mod ilegal pe site
 • Numele dumneavoastră ÅŸi informaÅ£iile de contact (număr de telefon sau adresa de email)
 • O declaraÅ£ie prin care dumneavoastră confirmaÅ£i că informaÅ£iile de mai sus sunt corecte ÅŸi că, sub legea Codului Penal, sunteÅ£i deÅ£inătorul drepturilor de autor sau sunteÅ£i autorizat de acesta să luaÅ£i masuri pentru a proteja materialul propriu.

 

InformaÅ£iile prin care puteÅ£i să contactaÅ£i unul din reprezentanÅ£ii Ciupi.md pentru a depune o plîngere legata de drepturi de autor o găsiÅ£i la rubrica „Contacte”


14.  Revizuirea acestor Termeni ÅŸi CondiÅ£ii

 • Ciupi.md, în calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.ciupi.md poate, în orice moment ÅŸi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Termene ÅŸi CondiÅ£ii prin actualizarea lor. SunteÅ£i obligat să respectaÅ£i oricare ÅŸi toate astfel de revizuiri ÅŸi de aceea va trebui să vizitaÅ£i această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoÅŸtinţă de notificările actualizate.

HELP LINE

(de Luni pina Vineri 9:00 - 18:00)

 • support@ciupi.md

DREPTUL UTILIZATORULUI

Ai timp 14 zile sa te razgindesti
 • Scrie-ne la support@ciupi.md
 • Indica motivul refuzului
 • Iti returnam banii in contul Ciupi
 • Ii poti utiliza pentru alte oferte