Termenii şi Condiţiile Generale de utilizare ale site-ului www.ciupi.md

 

Cuprins:

1. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor

2. Condiţii generale de utilizare

3. Drepturi de autor asupra ofertelor publicate

4. Securitate

5. Definiţii

6. Ofertele promovate pe site-ul Ciupi.md

7. Accesul la ofertele Ciupi.md

8. Conduita Utilizatorului

9. Notificări pentru utilizatori

10. Monitorizare

11. Returnarea Voucherelor

12. Copyright si Mărci Înregistrate

13. Politicile Dreptului De Autor

14. Revizuirea acestor Termeni şi Condiţii 


1. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor

 • Utilizînd acest Site, dumneavoastră (denumit în continuare „Utilizator/client” sau „User”) sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile pe care Ciupi.md (denumit în continuare „Ciupi”) le pune la dispoziţie. Daca nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile acestui site va rugăm să nu utilizaţi acest site.
 • Prezentul document/acord stabileşte termenii şi condiţiile generale de utilizare ale site-ului Ciupi şi de achiziţionare a produselor/serviciilor ofertate, de către orice Client sau Utilizator, în lipsa unui acord special dintre aceştia şi Ciupi.


2. Condiţii generale de utilizare  

 • Folosind/utilizînd acest site, Utilizatorul/clientul este de acord să respecte toţi Termenii şi Condiţiile care se găsesc aici. Dreptul de utilizare a acestui site este rezervat personal Utilizatorului/clientului şi nu este transmisibil altei persoane sau entităţi. Utilizatorul este responsabil pentru protejarea parolelor Utilizatorului, dacă există. Utilizatorul a luat la cunoaştere că, deşi Internetul este adesea un mediu sigur, există întreruperi sau probleme care ţin de serviciile de internet care sunt în afara puterii Ciupi, iar Ciupi nu poate fi găsit responsabil pentru orice pierderi de date în timpul transmiterii informaţiilor pe Internet. Deşi obiectivul Ciupi este să facă situ-ul să fie accesibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămînă, situ-ul ar putea fi indisponibil din cînd în cînd pentru orice motiv, incluzând – fără să limiteze la – mentenanţă şi verificări tehnice. Înţelegeţi şi aţi luat la cunoştinţă că din cauza circumstanţelor, fie ele în afara sau în puterea Ciupi, accesul la site poate fi întrerupt, suspendat sau terminat la un moment dat.

 

 • Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, Ciupi fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului. Ciupi nu vinde produsele, pachetele sau serviciile afişate pe site, ci pur şi simplu pune la dispoziţie pagina de internet www.ciupi.md şi subpaginile aferente către diverşi parteneri-ofertanţi --  comercianţi/furnizori/operatori de pachete/servicii/produse. Site-ul www.ciupi.md este un site ce oferă servicii de publicitate cu titlu gratuit. De aceea Utilizatorul trebuie sa înţeleagă faptul că prin cumpărarea unui pachet/serviciu/produs afişat pe www.ciupi.md, va cumpăra de fapt de la diverşi Parteneri-ofertanţi/comercianţi ce sunt indicaţi cu toate datele de contact în secţiunea „Locaţie”(detalii ale companie) imediat sub descrierea Ofertei, comercianţii/furnizori/operatori -- parteneri-ofertanţi diferă de la o ofertă la alta.

 

 • Prin prezenta, se înţelege că aveţi vîrsta legală de minimum 18 ani pentru a putea utiliza acest site. Dacă aveţi însă peste 16 ani dar încă nu aţi împlinit 18 ani, puteţi folosi situ-ul cu acordul părinţilor dumneavoastră sau a tutorelui legal care este de acord cu Termenii şi Condiţiile acestui site. Nimeni cu vîrsta mai mica de 16 ani nu are voie să folosească acest site.

 

 • Prin înregistrare Utilizatorul declară pe propria răspundere ca îndeplineşte toate condiţiile enunţate şi accepta termenii şi condiţiile generale. Utilizatorul/clientul foloseşte site-ul pe riscul propriu, Ciupi fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site. 


3. Drepturi de autor asupra ofertelor publicate

 • Prin publicarea ofertelor pe site-ul www.ciupi.md, partenerul-ofertant de pachet/serviciu/produs acordă dreptul de publicare a lor on-line către Ciupi. Nu aveţi permisiunea să comercializaţi, redistribuiţi sau reproduceţi aceste materiale, nici să le decompilaţi sau modificaţi structura fără acordul prealabil scris al Ciupi. Partenerul-ofertant de pachet/serviciu/produs este singurul responsabil pentru deţinerea tuturor avizelor, licenţelor, autorizaţiilor, drepturilor de autor, avizelor sau orice alt act necesar pentru a pune în vînzare produsele/serviciile/pachetele descrise în ofertă. Ciupi nu vinde produsele/serviciile/pachetele prezente în ofertele de pe site, ci pune la dispoziţie platforma www.ciupi.md partenerului pentru vînzarea produselor/serviciilor/pachetelor respective direct către utilizatorul sau clientul final. Toată responsabilitatea privind provenienţa, calitatea, formalităţile necesare pentru a pune în vînzare produsele/serviciile/pachetele prezente pe site, conţinutul ofertei, termenii şi condiţiile, textele şi imaginile aferente, revine partenerului-ofertant Ciupi care a publicat oferta. Prin utilizarea site-ului utilizatorii, clienţii sau orice alte terţe persoane înţeleg că nu pot atrage răspunderea Ciupi pentru produsele/serviciile/pachetele prezente pe site, modul lor de prezentare sau eventuale presupuse încălcări ale drepturilor de autor privind conţinutul sau imaginile ofertelor, iar în cazul în care constată prezenţa unor date ce le aduc vreun prejudiciu de orice natură vor contacta direct partenerul-ofertant al Ciupi care a postat oferta, pentru a solicita modificarea conţinutului ofertei.


4. Securitate 

 • La utilizarea site-ul sunteţi răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor referitoare la contul dumneavoastră de acces (nickname de utilizator şi parola) şi sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe site cu contul şi parola dumneavoastră. În cazul în care confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat Ciupi pentru a bloca accesul la cont şi a vă genera cît mai rapid unul nou. 
 • Efectuarea de operaţiuni neautorizate ca utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului ş.a.m.d asupra acestui site vor fi pedepsite conform legii.


5. Definiţii:

 

Conţinutul Site-ului:

 • informaţiile existente pe site-ul www.ciupi.md, care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament care permite aceste operaţiuni;
 • conţinutul oricărui e-mail trimis clienţilor sau utilizatorilor săi de către Ciupi, prin orice mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaţie transmisă, prin orice mijloc de comunicare, de către un angajat al Ciupi;
 • informaţii legate de produsele, pachetele, serviciile şi/sau tarifele practicate de terţii cu care Ciupi are încheiate contracte de parteneriat (partenerul-ofertant de pachet/serviciu/produs);

 

Partenerul-ofertant de pachet/serviciu/produs al Ciupi:

 • persoana juridica – comerciant/furnizor/operator, titular al produselor/serviciilor/pachetelor ofertate pe site-ul ciupi.md;

 

Cumpărător:

 • orice persoana fizică şi / sau juridică, care lansează o comanda pe site.

 

Utilizator:

 • orice persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care obţine acces la Conţinutul site-ului, în baza unui acord de utilizare între Ciupi şi acesta şi care necesita crearea şi utilizarea unui Cont.

 

Cont:

 • ansamblul format dintr-o adresa de e-mail, nickname-ul şi o parola care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricţionate ale site-ului, prin care se face accesul la Conţinutul Site-ului.

 

Client:

 • Persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are acces la Conţinutul site-ului.

 

Comanda de produse/pachete/servicii:

 • Operaţiunea de lansare a unei cereri de cumpărare, din partea cumpărătorului. Prin lansarea comenzii, cumpărătorul declara ca a acceptat implicit termenii şi condiţiile generale.

 

Oferta:

 • Oferirea spre vînzare a unui anumit produs, pachet sau serviciu determinat şi individualizat, prin caracteristicile sale, în limita stocului, căreia i se aplică termenii voucherului.
 • Cumpăratorul trebuie sa respecte instrucţiunile de utilizare în conformitate cu termenii menţionaţi în conţinutul voucherului,  aflat pe pagina fiecărei oferte.

 

Voucherul:

 • Voucherul va avea următorul conţinut: „Promoţia zilei”, datele companiei ale partenerului-ofertant de pachet/serviciu/produs, un număr de identitate al utilizatorului, cod voucher, perioada de valabilitate a voucherului, datele de contact la care utilizatorul/cumpărătorul îşi poate ridica produsul sau serviciul şi statutul tranzacţiei (achitat), la iniţiativa Ciupi pot fi suplinite voucherile cu date suplementare.
 • Voucherul valid reprezintă UNICA remuneraţie a site-lui Ciupi. Pentru publicarea /promovarea pachetelor/serviciilor/produselor, plasate la solicitarea partenerilor-ofertanţi de produse/servicii, nu este percepută nici o taxă, taxa produsului fiind achitată direct de către utilizator partenerului-ofertant. Voucherul permite Utilizatorului în baza sa, achiziţionarea serviciului/produsului conform promoţiei publicate/promovate de la partenerul-ofertant, în lipsa voucherului utilizatorul nu va putea beneficia de reducerea menţionată în ofertă. (publicarea/promovarea produselor/serviciilor partenerului-ofertant pe site-ul ciupi.md este gratuită).

 

Newsletter/Alerta:

 • Mijlocul de informare periodic, transmis de Ciupi doar clienţilor/utilizatorilor săi, avînd acordul acestora în prealabil, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor şi/sau promoţiilor în desfăşurare.

 

Bonus Ciupilei:

 • Cu referire la receptionarea bonusului Ciupilei, nu se va aloca in cazul in care dvs abuziv ve-ti crea  1,2 sau mai multe account-uri cu aceeasi adresa IP (de la acelasi calculator), cu scopul de a castiga mai multi Ciupilei.


6. Ofertele promovate pe site-ul Ciupi.md

 • Ofertele promovate de Ciupi oferite de către partenerii (prestatorii-ofertanţi) Ciupi, situaţie în care. Comerciantul/Prestatorul-ofertant de pachet/serviciu/produs, partener al Ciupi îşi asumă întreaga responsabilitate cu privire la conformitatea acestor produse/servicii/pachete, iar orice reclamaţie ulterioara trebuie adresata direct acestor parteneri. 
 • Denumirea Comerciantului/Prestatorului partener şi informaţiile de contact ale acestuia se regăsesc la finalul fiecărei oferte.


7. Accesul la ofertele Ciupi.md 

 • Este permis accesul oricărui Utilizator şi/sau Client care poseda sau îşi creează un Cont pe site-ul www.ciupi.md
 • Ciupi îşi rezervă dreptul de a limita accesul la serviciile sale şi de a şterge Contul oricărui Utilizator şi/sau Client, în cazul justificat în care consideră accesul şi existenţa Contului ar putea prejudicia în vreun fel societatea.
 • Ciupi va publica pe site informaţii despre produsele, serviciile şi/sau promoţiile sale respectiv ale oricărui alt terţ cu care are încheiate contracte de parteneriat/intermediere/colaborare, conform definirii de la punctului 6 al prezentului acord.  Ofertele promovate pe site-ul www.ciupi.md, sunt valabile într-o anumita perioadă şi în limita stocului disponibil.


8. Conduita Utilizatorului 

 • Utilizarea şi toate procesele interactive desfăşurate pe site trebuie să fie în concordanţă cu aceşti Termeni şi Condiţii. Deşi suntem de acord şi încurajam interactivitatea pe site-ul nostru, insistăm şi cerem tuturor Utilizatorilor/clienţilor noştri să se abţină de la toate activităţile care au legătură cu acest site, care au scopuri atinse altfel decît în mod legal. Utilizatorul/clientul nu va posta sau transmite prin acest site materiale care incalcă în orice fel drepturile celorlalţi utilizatori/clienţi, sau material care este ilegal, ameninţător, abuziv, fals, care nu respectă drepturile de autor, vulgar, obscen, profan sau în alt fel respingător, care poate încuraja conduita care ar putea fi interpretata ca activitate criminală, poate ofensa minorităţile care încalcă orice lege sau care, fără acordul Ciupi, obţinut în scris în prealabil, conţine publicitate sau alte informaţii legate de produse sau servicii. Orice conduită a User-ului (utilizatorului/clientului) care la discreţia exclusivă a site-lui Ciupi încalcă drepturile sau nu permite oricărui alt User să folosească site-ul este strict interzisă. Utilizatorul/clientul nu va utiliza acest site pentru a încuraja sau face solicitări comerciale, religioase, politice sau pentru a face solicitări necomerciale, incluzînd – fără a se limita la, solicitarea Utilizatorilor site-ului să devină utilizatori ale altor servicii (fie că sunt servicii online sau nu) care sunt în competiţie directă/indirectă cu cele furnizate de către Ciupi.md.    Aceste prevederi se aplica în mod egal şi există pentru beneficiile Ciupi.md, partenerii săi (prestatorii-ofertanţi de pachet/serviciu/produs), Comercianţii şi pentru terţi, şi toţi vor avea dreptul să folosească şi să întărească aceste prevederi în mod direct sau din partea lor.

 

Notificări pentru utilizatori:

 

Ca utilizator/client, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu următoarele responsabilităţi:

 • să furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră;
 • să menţineţi şi înnoiţi, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.

 

Ca utilizator/client, vă asumaţi obligativitatea de a nu face următoarele:

 • să publicaţi materiale care conţin viruşi sau alte programe cu intenţia de a distruge acest sistem sau orice informaţie care este parte componentă a acestui sistem;
 • să publicaţi materiale cu drept de autor, dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 • să publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informaţii interzise de prevederile legale în vigoare;
 • să publicaţi o imagine sau o afirmaţie care contravine normelor legale în vigoare.

 

Accesînd formularul de înregistrare – „creare cont” în vederea participării la diverse acţiuni (de informare, promoţionale, publicitare, de divertisment etc) organizate de către Ciupi, declaraţi că sunteţi de acord cu următoarele:

 • să respecte termenii şi condiţiile de utilizare al prezentului sait;
 • datele pentru să fie utilizate pe o perioadă nedeterminată, precum şi în vederea unor contactări ulterioare;
 • să primiţi din partea Ciupi diverse materiale publicitare, de informare, propuneri şi invitaţii de participare la diverse activităţi ale ofertelor publicate, precum şi la serviciul de tip newsletter (primeşte noutăţi prin e-mail).

 

 • Utilizatorii site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cît conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală ale ciupi.md sau ale unor terţe părţi şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri în masă sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impresionaţi o altă persoană sau entitate. Ciupi.md îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă.
 • Utilizatorul/clientul înţelege şi acceptă faptul că ofertele prezentate pe site au termeni şi condiţii specifice, prezentate pentru fiecare ofertă în parte plasată pe site-ul ciupi.md. Utilizatorul este de acord ca înainte de a achiziţiona o ofertă, citeşte, îşi exprimă acceptul termenilor şi condiţiilor ofertei respective, şi este de acord că dacă nu le respectă în parte sau totalitate, se poate regăsi în situaţia de a nu putea beneficia de promoţia menţionată în voucher. Unul dintre cele mai importante aspecte se refera la perioada de valabilitate a voucherului. Utilizatorul va avea în vedere să se prezinte la ofertant în termenul de valabilitate al voucherului, iar daca sunt mai multe şedinţe în oferta respectivă îşi va programa şedinţele astfel încît să se încadreze pînă la ultima şedinţă în termenul de valabilitate oferit, altfel există posibilitatea de a nu beneficia parţial/integral de serviciile achiziţionate fără a putea solicita returnarea banilor. Totodată un aspect extrem de important îl reprezintă faptul ca fiecare ofertă în parte aparţine unui partener-ofertant de pachet/serviciu/produs, ce este înregistrat fiscal în mod distinct şi care nu are alta legătură cu Ciupi decît un contract de publicitate (intermediere) şi prestări servicii prin care platforma online Ciupi.md este pusă la dispoziţie conform termenilor contractuali cu titlul gratuit. În acest sens este de notat şi considerat înţeles de către utilizator/client faptul că produsele/pachetele/serviciile achiziţionate de pe acest site sunt achiziţionate în fapt de la partenerul-ofertant de pachet/serviciu/produs distinct menţionat în fiecare ofertă în parte şi nu de la Ciupi – deţinătoarea site-ului Ciupi.md. Prin achiziţionarea ofertei de pe Ciupi.md, utilizatorul achită produsele/serviciile direct ofertantului aşa cum este el descris în ofertă, iar achiziţionarea ofertei implică în momentul plaţii semnarea unui contract electronic cu termenii şi condiţiile afişate în cadrul ofertei, şi care vor fi întocmai descrise pe voucherul ce îi va fi emis utilizatorului. Acest contract poate fi suplimentat în anumite cazuri cu un contract adiţional ce va fi încheiat între utilizator şi partenerul-ofertant (de pachet/serviciu/produs), cu condiţia să fie specificată necesitatea acestui lucru în cadrul ofertei. Utilizatorul va primi din partea partenerului-ofertant bonul fiscal sau factura fiscală. Toate obligaţiile legale în ceea ce priveşte obţinerea licenţelor, autorizaţiilor şi avizelor necesare pentru comercializarea produselor şi serviciilor afişate în ofertele Ciupi.md revin partenerilor-ofertanţi (de pachet/serviciu/produs) în cauza, iar Ciupi.md nu îşi asumă răspunderea pentru eventuale încălcări ale legii sau nerespectări ale cerinţelor de avizare/autorizare/licenţiere ce ar putea să le întîmpine un ofertant ce apare pe site-ul Ciupi.md la un moment dat.


10.  Monitorizare

 • Ciupi are dreptul, dar nu şi obligaţia, de a monitoriza conţinutul site-urilor tot timpul, incluzînd forumuri, mesaje personale numit în continuare ca parte a site-ului, pentru a determina dacă se respectă Termenii acestui acord şi oricare alte reguli de utilizare stabilite de Ciupi.md, şi de asemenea pentru a verifica dacă este respectată litera legii, sau pentru a răspunde cerinţelor din partea organelor competente de stat. Fără a limita la următoarele, Ciupi.md îşi rezervă dreptul, fără a avea obligaţia, de a scoate orice material pe care Ciupi, la discreţia sa, consideră că este în neconcordanţă cu prevederile prezente aici sau în orice alt fel asemănător.


11.  Returnarea Voucherelor

 • În cazul în care Userul (utilizatorul) care a achiziţionat un Voucher doreşte să renunţe la cumpărare poate să o facă fără penalităţi, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul achitării voucherului de pe site-ul ciupi.md. Utilizatorul necesită să expedieze un email pe : info@ciupi.md, indicînd motivul returnării şi costul voucherului, taxa achitată va fi returnată în contul ciupi.md al utilizatorului şi poate fi utilizată spre cumpărare altui voucher nou.  


12.  Copyright si Mărci Înregistrate

 • Tot conţinutul prezent în site, este proprietatea exclusiva Ciupi.md, sau este folosit cu permisiunea expresă a posesorului Mărcii Înregistrate. COPIEREA, DISTRIBUIREA, TRANSMITEREA, POSTAREA, FOLOSIREA LINK-URILOR SAU MODIFICAREA SITE-ULUI FĂRĂ PERMISIUNEA ÎN SCRIS A CIUPI.MD ESTE STRICT INTERZISĂ. 
 • Orice violare a acestui acord poate rezulta în încălcarea copyright-ului, a mărcii înregistrate sau a oricărei alte proprietăţi intelectuale iar Userul (utilizatorul/clientul) poate fi tras la răspundere, conform Legii nr. 139 din  02.07.2010, revizuita si completata.
 • Site-ul conţine material protejat de legea drepturilor de autor, mărci înregistrate sau alte materiale înregistrate, incluzînd, fără a  se limita la, text, programe software, fotografii, video-uri, grafică, muzică şi sunet şi tot conţinutul site-ului este protejat de legea drepturilor de autor. Ciupi.md are dreptul să selecteze, coordoneze, aranjeze şi să promoveze astfel de materiale. Utilizatorul/clientul nu are dreptul să modifice, să posteze, să participe în transferul sau vînzarea, să creeze variante derivate ale, sau în orice fel să exploateze conţinutul parţial sau în totalitate lansat pe sait. Utilizatorul/clientul nu are voie să descarce, printeze şi /sau salveze materialul protejat pentru uzul personal al altui Utilizator (user). 
 • Decît dacă este specificat în mod expres, nu este permisă copierea, redistribuirea, retransmiterea, publicarea sau exploatarea comercială a materialului descărcat fără acordul Ciupi.md sau acordul deţinătorului drepturilor de autor. Dacă copierea, redistribuirea sau publicarea materialului înregistrat este permisă, schimbarea sau ştergerea atribuţiilor autorului nu vor fi permise. Utilizatorul a luat la cunoştinţă ca nu-i este permis să-şi asume drepturi de autor prin descărcarea materialului protejat prin legea drepturilor de autor.


13.  Politicile Dreptului De Autor 

 

Ciupi.md îşi rezervă dreptul să înceteze acest acord cu oricare dintre Userii (utilizatorii) care încalcă în mod repetat drepturile terţilor în cazul în care sunt primite reclamaţii de la deţinătorii drepturilor de autor sau de la reprezentaţii acestora. Fără a limita următoarele, dacă credeţi ca există material care intră sub incidenţa drepturilor de autor şi a fost copiat sau postat din / pe site încălcînd drepturile de autor, veţi furniza Ciupi.md următoarele informaţii:

 • O semnătură fizica sau electronica a persoanei autorizate să acţioneze în numele Deţinătorului Drepturilor de autor
 • Identificarea şi localizarea materialului din site
 • O declaraţie scrisă din partea dumneavoastră din buna credinţă prin care credeţi ca există material folosit în mod ilegal pe site
 • Numele dumneavoastră şi informaţiile de contact (număr de telefon sau adresa de email)
 • O declaraţie prin care dumneavoastră confirmaţi că informaţiile de mai sus sunt corecte şi că, sub legea Codului Penal, sunteţi deţinătorul drepturilor de autor sau sunteţi autorizat de acesta să luaţi masuri pentru a proteja materialul propriu.

 

Informaţiile prin care puteţi să contactaţi unul din reprezentanţii Ciupi.md pentru a depune o plîngere legata de drepturi de autor o găsiţi la rubrica „Contacte”


14.  Revizuirea acestor Termeni şi Condiţii

 • Ciupi.md, în calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.ciupi.md poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Termene şi Condiţii prin actualizarea lor. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă de notificările actualizate.

HELP LINE

(de Luni pina Vineri 9:00 - 18:00)

 • support@ciupi.md

DREPTUL UTILIZATORULUI

Ai timp 14 zile sa te razgindesti
 • Scrie-ne la support@ciupi.md
 • Indica motivul refuzului
 • Iti returnam banii in contul Ciupi
 • Ii poti utiliza pentru alte oferte